ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία διοργανώνει τον Διαγωνισμό «ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΔΩΡΑ!» ανακοινώνει τις εξής τροποποιήσεις στους όρους του Διαγωνισμού που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.kriskrisdoradora.gr:

1) Άρθρο 3 – Διάρκεια του Διαγωνισμού 

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 26/02/2021 (και ώρα Ελλάδος 00:01) μέχρι και την 09/04/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59).

2) Άρθρο 6 – Δώρα

Δώρα Στιγμιαίας Κλήρωσης: 43  Δωροεπιταγές Πλαίσιο αξίας €50 

Εβδομαδιαία Δώρα: 4 μπλέντερ Smeg, 8 σκούπες Mi Robot Mop Pro

3) Άρθρο 7.2 - Ανάδειξη των νικητών των εβδομαδιαίων Δώρων

Εβδομάδα Χρονική Περίοδος Ημερομηνία και ώρα Κλήρωσης
26/02-05/03/2021 08/03/2021 στις 11:00
06/03-12/03/2021 16/03/2021 στις 11:00
13/03-19/03/2021 22/03/2021 στις 11:00
20/03-26/03/2021 29/03/2021 στις 11:00
5η 27/03-02/04/2021 05/04/2021 στις 11.00
6η 03/04-09/04/2021 12/04/2021 στις 11.00

 

Τα ονόματα των Νικητών και των επιλαχόντων των Εβδομαδιαίων Δώρων θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο τις εξής ημερομηνίες:

 • 08/03/2021
 • 16/03/2021
 • 22/03/2021
 • 29/03/2021
 • 05/04/2021
 • 12/04/2021

4) Άρθρο 7.3 - Ανάδειξη του νικητή του μεγάλου Δώρου

Στις 12/04/2021 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί 1 κλήρωση στα γραφεία της Day6 (διεύθυνση Μεγαλουπόλεως 24, Χαλάνδρι) με τη χρήση custom κώδικα και αλγόριθμου που τραβάει τυχαία τις έγκυρες συμμετοχές, οι οποίες θα  έχουν υποβληθεί έως το τέλος του διαγωνισμού στις 09/04/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59) όπου θα αναδειχθούν 3 νικητές και 3 αναπληρωματικοί.

Το ονόματα των Νικητών καθώς και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο την ίδια ημέρα.

5) Σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού, οι ως άνω τροποποιήσεις ισχύουν και εφαρμόζονAται από της δημοσιεύσεώς τους στην ιστοσελίδα www.kriskrisdoradora.gr.

Αθήνα, 02 Απριλίου 2021

Η Διοργανώτρια


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», καλούμενη στο εξής «Διοργανωτής», που εδρεύει στο Πικέρμι Αττικής (21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος), Α.Φ.Μ: 094207902, και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει προωθητική ενέργεια, καλούμενη στο εξής «Διαγωνισμός», με τίτλο: «ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΔΩΡΑ!» στο πλαίσιο προώθησης της μάρκας «Κρίς Κρίς» μέσω του Διαδικτυακού τόπου www.kriskrisdoradora.gr (καλούμενος στο εξής Διαδικτυακός τόπος) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

 1. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Διαγωνισμός αφορά στις συσκευασίες των προϊόντων «Κρίς Κρίς Κλασσικό». Αναλυτικά, οι  συσκευασίες  που συμμετέχουν είναι «Κρίς Κρίς Σταρένιο» (γραμμάρια 350), «Κρίς Κρίς Σταρένιο με Σίκαλη» (γραμμάρια 360), «Κρίς Κρίς Πολύσπορο» (γραμμάρια 360) και «Κρίς Κρίς Σταρένιο» (γραμμάρια 700), οι οποίες φέρουν την ένδειξη επί της συσκευασίας με αυτοκόλλητη ετικέτα: «ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΔΩΡΑ!», καθώς και έναν μοναδικό κωδικό, καλούμενες στο εξής «τα Προϊόντα». 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παραλάβει δωρεάν, χωρίς αγορά προϊόντος, έναν (1) μοναδικό κωδικό συμμετοχής στον Διαγωνισμό, από τα γραφεία του Διοργανωτή (Πικέρμι Αττικής, 21ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00  έως τις 14:00. Ο μοναδικός κωδικός παρέχεται μόνον μία φορά στον συγκεκριμένο καταναλωτή μέχρι τη λήξη του Διαγωνισμού.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 26/02/2021 (και ώρα Ελλάδος 00:01) μέχρι και την 09/04/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή υποβαλλόμενη πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη και θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού ή να διακόψει τον διαγωνισμό λόγω εξαντλήσεως προϊόντων, με προηγούμενη ανακοίνωση στον Διαδικτυακό τόπο.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων του Διοργανωτή, καθώς και των εργαζομένων στην εταιρεία «Day6 Advertising», που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού για λογαριασμό του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο, με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή/και της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η έγκυρη ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής εκ μέρους του συμμετέχοντα μέσω της σχετικής εφαρμογής στον Διαδικτυακό Τόπο για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Ο διαγωνιζόμενος καλείται να δηλώσει εάν θέλει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό. Στη συνέχεια συμπληρώνει το όνομα και το επώνυμό του, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail του. Στη συνέχεια καλείται να αποδεχθεί το Πλαίσιο Ελέγχου που συνοδεύεται από το παρακάτω κείμενο: «Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.» Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αποδοχή  του Πλαισίου Ελέγχου είναι υποχρεωτική για να δικαιούται ο διαγωνιζόμενος να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο συμμετοχής. 

Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου συμφωνείται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Διοργανωτή και τους συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό του σύμφωνα με τους  Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή.

(β) Στη συνέχεια, ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει τον μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα των Προϊόντων του Διαγωνισμού.

Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή για τον Διαγωνισμό. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στον Διαγωνισμό περισσότερες από μία φορά, ακολουθώντας κάθε φορά την παραπάνω διαδικασία.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 3 ανωτέρω ή μετά την τυχόν κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την τυχόν ανάκλησή του, οι κωδικοί που βρίσκονται στις συσκευασίες των προϊόντων σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ανά την Ελλάδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό ανακοινώσεως της προκήρυξης του Διαγωνισμού, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, και  δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον τον Διοργανωτή και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

 1. ΔΩΡΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού διακρίνονται σε  Δώρα Στιγμιαίας Κλήρωσης (instant win),  Εβδομαδιαία Δώρα  και Μεγάλα Δώρα.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») που κερδίζει κάθε νικητής είναι τα παρακάτω:

 Δώρα Στιγμιαίας Κλήρωσης: 43  Δωροεπιταγές Πλαίσιο αξίας €50 

Η δωρο-επιταγή θα χορηγηθεί με τη μορφή ενός μοναδικού κωδικού τον οποίο κάθε τυχερός νικητής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σε επόμενη αγορά του αξίας άνω των €50 από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ ή το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.plaisio.gr ή τη τηλεφωνική γραμμή 800 11 12345. Η δωρο-επιταγή ισχύει για (1) ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος.

Εβδομαδιαία Δώρα: 4 μπλέντερ Smeg, 8 σκούπες Mi Robot Mop Pro

Μεγάλα Δώρα: 1 Apple iPhone 12 Pro 128GB, 1  Sony Playstation 5, 1 Samsung QLED TV QE 55Q70T 55" 4Κ Ultra HD

Τα Δώρα είναι προσωπικά, με αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αντικαταστήσουν τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση τους.

 Όλα τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ., έναντι του Διοργανωτή. 

Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του αντίστοιχου Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ  

7.1. Η ανάδειξη των νικητών των  Δώρων Στιγμιαίας Κλήρωσης θα γίνεται ως εξής:

Οι συμμετέχοντες συμπληρώνοντας στον Διαδικτυακό τόπο τον ως άνω αναφερόμενο μοναδικό κωδικό που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα των Προϊόντων του Διαγωνισμού θα πληροφορούνται αυτόματα αν κέρδισαν ή όχι ένα από τα ημερήσια δώρα (instant win), καθώς θα βλέπουν μία από τις παρακάτω απαντήσεις:

(α) Στην περίπτωση που θα  κερδίζει κάποιος συμμετέχων ένα ημερήσιο δώρο, θα του εμφανίζεται το εξής μήνυμα: «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Μόλις κέρδισες μια δωροεπιταγή αξίας €50 από το Πλαίσιο! Και μην ξεχνάς, μόλις μπήκες στην κλήρωση της εβδομάδας, καθώς και στη μεγάλη κλήρωση για να διεκδικήσεις ακόμα μεγαλύτερα δώρα! Μείνε συντονισμένος και καλή τύχη!»

(β) Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν κερδίσει ένα ημερήσιο δώρο, αλλά αποκτήσει μια συμμετοχή στην εβδομαδιαία & μία στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο, θα του εμφανιστεί το εξής μήνυμα: «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ! Η συμμετοχή σου καταχωρήθηκε. Μπορεί να μην κέρδισες το δώρο της στιγμιαίας κλήρωσης, αλλά μπήκες στην εβδομαδιαία, καθώς και στη μεγάλη κλήρωση για να διεκδικήσεις μεγαλύτερα δώρα!»

 

7.2. Η ανάδειξη των νικητών των Εβδομαδιαίων Δώρων θα γίνεται ως εξής:

Θα πραγματοποιείται 1 κλήρωση την εβδομάδα στα γραφεία της Day6 (Μεγαλουπόλεως 24, Χαλάνδρι) με τη χρήση custom κώδικα και αλγόριθμου που τραβάει τυχαία τις έγκυρες συμμετοχές, οι οποίες υποβάλλονται ανά εβδομάδα, όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά, όπου θα αναδεικνύονται 2 νικητές και 2 αναπληρωματικοί ανά εβδομάδα. 

Εβδομάδα Χρονική Περίοδος Ημερομηνία και ώρα Κλήρωσης
26/02-05/03/2021 08/03/2021 στις 11:00
06/03-12/03/2021 16/03/2021 στις 11:00
13/03-19/03/2021 22/03/2021 στις 11:00
20/03-26/03/2021 29/03/2021 στις 11:00
5η 27/03-02/04/2021 05/04/2021 στις 11.00
6η 03/04-09/04/2021 12/04/2021 στις 11.00

Τα ονόματα των Νικητών και των επιλαχόντων των Εβδομαδιαίων Δώρων θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο τις εξής ημερομηνίες:

 • 08/03/2021
 • 16/03/2021
 • 22/03/2021
 • 29/03/2021 
 • 05/04/2021
 • 12/04/2021

7.3. Η ανάδειξη του νικητή του Μεγάλου Δώρου θα γίνεται ως εξής:

Στις 12/04/2021 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί 1 κλήρωση στα γραφεία της Day6 (διεύθυνση Μεγαλουπόλεως 24, Χαλάνδρι) με τη χρήση custom κώδικα και αλγόριθμου που τραβάει τυχαία τις έγκυρες συμμετοχές, οι οποίες θα  έχουν υποβληθεί έως το τέλος του διαγωνισμού στις 09/03/2021 (και ώρα Ελλάδος 23:59) όπου θα αναδειχθούν 3 νικητές και 3 αναπληρωματικοί.

Το ονόματα των Νικητών καθώς και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο την ίδια ημέρα.

7.4. Οι κληρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7.2 και 7.3. θα πραγματοποιούνται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Διοργανωτή και από έναν εκπρόσωπο της «Day6». Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό. 

7.5. Οι τυχεροί των Εβδομαδιαίων και των Μεγάλων Δώρων θα ενημερωθούν είτε με e-mail, είτε στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει και έχουν υποχρέωση να αποδεχτούν το Δώρο τους εντός των επόμενων δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών. Ειδικότερα, θα γίνεται επιβεβαίωση του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης, στην οποία θα αποστέλλεται μέσω courier το Δώρο.

Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή τους και ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με τον 2o επιλαχόντα, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το εν λόγω Δώρο. 

7.6. Η αποστολή του Δώρου θα γίνεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επιβεβαίωση των στοιχείων από τον νικητή. Τα Δώρα θα αποστέλλονται με εταιρεία courier στους Νικητές, οι οποίοι θα υπογράφουν στο ειδικό έντυπο ότι τα παρέλαβαν. Κατά την παραλαβή των Δώρων, οι Νικητές θα επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριό τους. Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε Νικητή να παραλάβει το Δώρο του κατά τα ως άνω περιγραφόμενα, το Δώρο δύναται να παραλάβει νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

7.7. Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή , προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα  του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων. 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία ELBISCO ΑΕ προς τον σκοπό πραγματοποίησης του Διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο Διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του Διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η ELBISCO ΑΕ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή των συμμετεχόντων, επεξεργάζεται το όνομα χρήστη, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους που δημοσιεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του, την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στους νικητές. 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να παραδοθούν τα Δώρα και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή των συμμετεχόντων και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του Διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ). 

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία Day6, εταιρεία courier, κ.ά.).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15επ. του κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα τους, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην ταχυδρομική διεύθυνση ELBISCO A.E., 21o xλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος – Πικέρμι Τ.Κ. 190 09 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι συμμετέχοντες μπορούν επίσης να υποβάλλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου του Διοργανωτή.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, ο Διοργανωτής διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το Διαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του Διαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο. Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στη συμβολαιογράφο Πειραιά, κα. Μελίνα Ιωαννίδου, στα γραφεία της στον Πειραιά, οδός Φίλωνος, αριθμ. 35. 

Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδικτυακό  τόπο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό  τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο διαδικτυακό  τόπο με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους. 

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή στον Διαδικτυακό τόπο, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε.

Designed & developed by